ציפוי חלונות רכב פרטיציפוי חלונות כהים 35% לכל חלונות הרכב

ציפוי חלונות כהים 35% חלונות קידמים 20% חלונות אחורים

ציפוי חלונות כהים 20% חלונות קידמים 5% חלונות אחורים