ציפוי חלונות רכב פרטיציפוי חלונות כהים 35% כל הרכב

ציפוי חלונות כהים 20% כל הרכב

ציפוי חלונות כהים 20% חלונות קידמים 5% חלונות מאחור