1

פרטיות מוגברת

2

משפר את ניראות הרכב

3

מונע פגיעה של השמש בחלקים פנימיים

4

מונע עד 98% מחום השמש

5

מוריד הבזקים של אור לנסיעה בטוחה יותר